O Korfbalu

Korfbal rozvíjí spolupráci a toleranci mezi holkama a klukama a díky specifickým pravidlům také mezi různě fyzicky zdatnými jedinci.

Výhodou korfbalu je bezesporu to, že je to smíšený sport. Základním principem korfbalu je rovnost hráčů a pohlaví, která neexistuje v žádném jiném kolektivním sportu. Muži i ženy hrají společně, je zakázán běh s míčem i fyzický kontakt.

V korfbalu se nemůžete vyhnout spolupráci se svými spoluhráči. Díky pravidlu bráněné střelby může poměrně malý, ale pohyblivý, hráč snadno ubránit i výrazně vyššího protihráče.

V korfbalu nejsou rozhodující fyzické parametry, ale vlastní šikovnost, smysl hráče pro hru a správnou volbu místa na ploše.

Jak se hraje korfbal?

Pravidla korfbalu jsou založena na rovnosti a spolupráci. Tým tvoří osm hráčů – čtyři ženy a čtyři muži. Koše jsou umístěné uvnitř hrací plochy, což umožňuje střelbu z kteréhokoliv úhlu. Hráči, rozdělení na čtveřice, plní útočné nebo obranné role, po dvou vstřelených koších se útočníci a obránci vymění. Hráči mohou bránit pouze protihráče stejného pohlaví a ve hře je zakázáno jakékoli násilí.

Hráči mohou trénovat jak základní dovednosti (házení, chytání, střelba), tak i dovednosti specifické (útok, bránění, spolupráce, periferní vidění). Základem monokorfbalu je hraní tam a zpět, tedy hra v jedné sekci, mezi dvěma koši, které jsou od sebe v ideálním případě vzdálené 15 metrů.

Záleží především na velikosti tělocvičny, která je hlavním ukazatelem nejen pro vzdálenost košů ale i pro volbu počtu hráčů. Týmy by měly být složeny alespoň ze tří hráčů.